NSZZ PRACOWNIKÓW
GRUPY AZOTY S.A.

BLOG

NAJŚWIEŻSZE WPISY

Zarząd NSZZ Pracowników Grupy Azoty S.A. w Tarnowie zwołuje na dzień 15 grudnia 2023 roku…

Czytaj dalej

Zarząd Grupy Azoty S.A. w Tarnowie w komunikacie z dnia 20 listopada 2023r. poinformował o…

Czytaj dalej

ZWIĄZEK

Związek NSZZ Pracowników Grupy Azoty S.A. w Tarnowie jest dobrowolną niezależną, samorządną organizacją związkową. Działa jako międzyzakładowa organizacja związkowa, oraz oddziałowa organizacja związkowa. Zrzesza pracowników zatrudnionych w Grupie Azoty S.A., pracowników zatrudnionych w jednostkach gospodarczych utworzonych na bazie majątkowej Grupy Azoty S.A., pracowników innych pracodawców objętych zakresem działania związku, oraz emerytów i rencistów NSZZ Pracowników Grupy Azoty S.A. w Tarnowie, spółek lub innych pracodawców objętych zakresem działania Związku.

logonszzpracownikow


GRUPA AZOTY S.A W TARNOWIE TO:

+
LAT TRADYCJI
+
PRACOWNIKÓW
+
LAT NA GPW WARSZAWIE
+
MLD ZŁ PRZYCHODU - 2018 R.
WICEPRZEWODNICZĄCY

zarząd

NSZZ Pracowników Grupy Azoty S.A. w Tarnowie

PRZEWODNICZĄCA

STANISŁAWA RZEPKA

14 637 34 89
663 374 100

 • Krzysztof Batko
 • Małgorzata Biały
 • Elżbieta Bogacz
 • Maciej Dędniak
 • Małgorzata Gajda
 • Bożena Gębska
 • Zuzanna Gieracka
 • Mariusz Gołąb
 • Maria Łabędź
 • Krzysztof Macierzak
 • Andrzej Marszałęk
 • Jan Rogóż
 • Wiesław Rybski
 • Renata Solak
 • Beata Starzyk
 • Małgorzata Wojnarska
 • Ryszard Wolnik
 • Renata Zaród
 • Marek Ziółkowski
 • Marian Biskup – przewodniczący
 • Mirosław Kura
 • Agnieszka Nęcka
 • Stanisława Rzepka
 • Maciej Dębniak
 • Bożena Gębska
 • Zuzanna Gieracka
 • Mariusz Gołąb
 • Maria Łabędź
 • Wiesław Rybski
 • Renata Solak
 • Ryszard Wolnik
 • Marek Ziółkowski

STRUKTURA

NSZZ PRACOWNIKÓW GRUPY AZOTY S.A. W TARNOWIE

 • Zebranie Delegatów
 • Zarząd Związku
 • Komisja Rewizyjna
 • Zebranie Członków Grupy Związkowej
 • Zarząd Grupy Związkowej
 • Grupa Związkowa Administracja
 • Grupa Związkowa Dyrekcja Techniczna
 • Grupa Związkowa Centrum Tworzyw Sztucznych (Tworzywa; Kapro)
 • Grupa Związkowa Nawozy
 • Grupa Związkowa CBiA
 • Grupa Związkowa EC II – Jednostka Biznesowa Energetyka
 • Grupa Związkowa Energowodny
 • Grupa Związkowa Magazyn Główny
 • Grupa Związkowa Koltar
 • Grupa Związkowa PKCH
 • Grupa Związkowa Automatyka
 • Grupa Związkowa PROREM
 • Grupa Związkowa JRCh
 • Grupa Związkowa Dersław
 • Grupa Związkowa Autozat
 • Grupa Związkowa ELZAT
 • Grupa Związkowa ZWRI
 • Grupa Związkowa Tarnowskie Wodociągi
 • Grupa Związkowa Koła Emerytów i Rencistów

GALERIA

ANDRZEJKI 2019

11 listopada 2019

JUBILEUSZ 35-LECIA NSZZ P GA SA

KONTAKT

NIEZALEŻNY SAMORZĄDNY ZWIĄZEK ZAWODOWY PRACOWNIKÓW GRUPY AZOTY S.A. W TARNOWIE

ul. Kwiatkowskiego 8
33-101 Tarnów

e-mail: nszzpza@grupaazoty.com
tel.:  14 637 36 03